Den svarta listan

Ny marknadsföringslag fr 1 juli & Den svarta listan – med 31 affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga.
Läs den svarta listan här.

På Konsumentverket kan du läsa mer om den nya marknadsföringslagen och om den innebär någon förstärkning eller försvagning från just din synvinkel, för just din verksamhet. Vi ser en ökad tydlighet vad gäller den vilseledande reklamen.

Jag återkommer en annan dag med vad vi upplever som vilseledande …

Läs mer på Konsumentverket.

– Hur många X har Spegelzoom®? Vad betyder X?

spegelbutikVisst har storleken betydelse när det gäller spegelbilden. Det är ju tack vare den förstorade bilden i spegeln du kan se alla detaljer skarpt på riktigt nära håll.

Kunderna frågar hur många X vår spegel har eftersom de jämför med något de känner till.
Andra förstoringsspeglar, de som är konkava, brukar ju ha 3X, 5X , 7X eller t o m 10X …?

Vi kan inte svara dem med några X på den frågan – och det kunde inte heller den professor vi har vidtalat. Dessa siffror och beteckningar är bara etiketter, inte någon vetenskaplig måttstock.
En spegeltillverkare kan kalla sina speglar för valfri siffraX, men benämningarna har ingen innebörd. 

Inte tror väl någon att 5X kan ge en 15 cm stor spegelbild av ögat, som är 3 cm…!

Vi har därför valt att inte använda dessa benämningar – vi vill inte vilseleda någon.
Vi svarar istället att Spegelzoom® nästan fördubblar den verkliga storleken av t ex ett öga och tredubblar bilden mot den i en vanlig spegel…..
Det tycker vi är att säga rätt förstoringsgrad.