20 jan: Spegelzoom® uppmärksammad på Kulturarv Östergötland

Föreningen Svenskt Uppfinnaremuseum bildades för något år sedan för att på olika sätt uppmärksamma svenska uppfinningar genom tiderna. Den nya förstoringsspegeln Spegelzoom® är med i föreningens vandringsutställning bland t ex kullagret, snus, säkerhetständstickan, dammsugaren, propellern, tetrapak och skiftnyckeln…

I väntan på ett fysiskt museum har en fin hemsida skapats där man bland annat berättar om ett antal svenska uppfinnare och där man också gör reklam för den utställning som nu sedan sommaren 2009 turnerar runt på biblioteken i Östergötland….skriver Dan Malmsten på Kulturarv Östergötland.

Förstoringsspegelns uppfinnare Annika Winell,  med rötterna i Norrköping, har varit föreningens ‘Månadens uppfinnare”.