Spegeltest!

Hade du en aning om att det är så här stor skillnad mellan spegelbilder? Och att ditt öga blir kraftigt förminskat i en vanlig spegel? Bilden motsvarar storlekarna av ditt öga sett i en vanlig spegel, spegelbilderogoni en 3X konkav spegel, i verkligheten och i SPEGELZOOM® by awum. Det är därför vi som är ålderssynta inte ser detaljerna kring ögonen så bra för att kunna sminka, rycka strån etc. Vi behöver en kraftigt förstorad spegelbild med skärpan på ett bekvämt avstånd!

Läs resultaten av våra spegeltester.